MěÚ Břeclav – Oznámení, zahájení společného řízení – III/4243 Přejezd ČD – Tvrdonice, SO 101 – Tvrdonice – extravilán, č.j. MUBR 100028/2022

Oznámení

Mapa