Městský úřad Břeclav – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (oprava železníčního přejezdu Hrušky)

Opatření opecné povahy

mapa