Výpis usnesení z 11. zasedání ZO Tvrdonice ze dne 20.7.2020

zápis 20.7.2020