Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce TVRDONICE
konaného dne 06.11.2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

l. Volbu ověřovatelů zápisu : Mrlák Zdeněk, Pláteníková Drahomíra
2. Volbu zapisovatelky: Tučková Eva
3. Složení rady obce v počtu 5-ti členů
4. Veřejnou volbu orgánů obce

Obecní zastupitelstvo pro projednání :

volí v souladu s § 84 odst. l. písmene l) zákon a o obcích:

l. starosta obce Tesařík Zdeněk
2. místostarosta obce Zháňal Jan
3. dalšími členy rady obce Balga Jiří, Mrlák Zdeněk, Příkazský Pavel

statutární zástupce při jednání s Hantály a.s. a VaK Břeclav

Tesařík Zdeněk, starosta
5. oddávající při uzavírání sňatků Tesařík Zdeněk, starosta
zástupce oddávajícího Zháňal Jan, místostarosta

bere na vědomí:

l. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

Napsat komentář