Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 21 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 4. 8. 2023 v OÚ kancelář starosty od 13:30 hod.

1/21R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací podmínky k projektu „Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely I. Stavební úpravy altánu a odpočinkové zóny.“

2/21R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací podmínky k projektu “Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely II. Rekonstrukce mlatových chodníků a stezek.”

Ing. Zdeněk Tesařík

starosta obce