Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 16 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 11. 5. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Protokol otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek zakázky “MEK Tvrdonice” v předloženém znění. RO Tvrdonice pověřuje starostu obce Ing. Zdeňka Tesaříka uzavřením smlouvy s vítězem výběrového řízení, firmou ASITIS s.r.o., IČ 07836686.

2/16R/2023 Rada obce Tvrdonice nesouhlasí s přestavbou obecního bytu v objektu Základní školy Tvrdonice pro potřeby rozšíření školní družiny. Pro potřeby školní družiny navrhuje využití stávajících prostor v objektu ZŠ.

3/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh kulturní komise na uspořádání kulturních akcí v roce 2023 a 2024 v předloženém znění.

4/16R/2023 Rada obce Tvrdonice postupuje žádost na odkoupení pozemku p.č. 2706/6 a p.č. 2707/7 k projednání zastupitelstvu obce.

5/16R/2023 Rada obce Tvrdonice postupuje žádost odkoupení pozemku p.č. 3058/125 k projednání zastupitelstvu obce

6/16R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v č.r. z.s. o poskytnutí finančního daru. Obec Tvrdonice každoročně finančně přispívá rodinám se zdravotně postiženými dětmi s trvalým pobytem ve Tvrdonicích.

7/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje příspěvek Jihomoravské komunitní nadaci na vydání knihy Malované Podluží.

8/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost MC Slunéčko o bezplatný pronájem areálu TNS včetně Slovácké chalupy za účelem pořádání akce “Den pro rodinu” v termínu 27.5.2023.

9/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o pronájem areálu TNS v termínech 26.-28.4. 2024,

25.4. – 27.4 2025 za účelem konání srazu veteránů.

10/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení vybudování vjezdu a o poskytnutí finančního příspěvku na jeho vybudování.

11/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rámcovou smlouvu s firmou Galileo Corporation na modul Multiadministrace k webovým stránkám obce.

12/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na vyplacení příspěvku (dle schváleného rozpočtu

sociálního fondu na rok 2023) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku zaměstnancům, uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, kteří zastupují obec na veřejných občanských obřadech.

13/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Darovací smlouvu od společností Astra Lednice s.r.o. IČO 04225457, v předloženém znění.

14/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Darovací smlouvu od stavební společnosti IČO 62148753.v předloženém znění.

15/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu se společností MaD Projekt s.r.o. IČO 03020614 v předloženém znění.

16/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu se společností Šerhalka s.r.o. IČO 29453518 v předloženém znění.

17/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu se společností VHS Břeclav s.r.o. IČO 42324149 v předloženém znění

18/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zajištění propagace a reklamy se společností Lesy České republiky s.p. IČO 42196451 o zajištění reklamy a propagace při pořádání 68. ročníku národopisných slavností. v předloženém znění.

19/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zajištění propagace a reklamy se společností DION CZ s.r.o. IČO 258327197 o zajištění reklamy a propagace při pořádání 68. ročníku národopisných slavností v předloženém znění.

20/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zajištění propagace a reklamy se společností Modrý Projekt s.r.o. IČO 04223721 o zajištění reklamy a propagace při pořádání 68. ročníku národopisných slavností v předloženém znění.

21/16R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu do společnosti Eko modular s.r.o., IČO 06902944 v předloženém znění.

22/16R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá nabídku na umístění reklamy na 68. ročník Tvrdonských národopisných slavností v Břeclavském Deníku.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí oznámení o změně ve vedení MC Slunéčko z.s..