Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 14 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 28. 3. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Galileo Corporation na tvorbu www stránek obce v předloženém znění.

2/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu na měsíční provoz nově vytvořených www stránek obce s firmou Galileo Corporation v předloženém znění.

3/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Galileo Corporation v předloženém znění.

4/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje objednávku rozšiřujícího modulu nových webových stránek obce “Multiuživatelská administrace”, dle přiložené cenové nabídky firmy Galileo Corporation.

5/14R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá žádost o poskytnutí podpory linky bezpečí.

6/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje požadavek komise pro životní prostředí o povolení zřízení FB profilu komise.

7/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenu vstupného na 68.ročník folklorního festivalu Podluží v písni a tanci ve výši : Pátek 200,- Kč / 150,- Kč Senioři a studenti Sobota 250,- /150,- Kč Senioři a studenti Dvoudenní 350,- Kč

8/14R/2023 Rada obce Tvrdonice rozhoduje o svolání pracovní porady zastupitelstva obce, za účelem vytvoření programové rady 68. ročníku Podluží v písni a tanci.

9/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje odměnu pro dobrovolníky pomáhající zajistit průběh 68. ročníku Podluží v písni a tanci.

10/14R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá nabídku od dodavatele elektrické energie Pražská Plynárenská na produkt Eko Flexi 2R 2022.

11/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodatek č.5 k licenční smlouvě 187/2005 se společností Gepro s.r.o.na převod práv k užívání programového vybavení dat v předloženém znění.

12/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0375/2020 se společností Gepro s.r.o.na poskytování technické podpory programu MISYS v předloženém znění.

13/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy.

14/14R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje termín plesu Obce Tvrdonice 12.1.2024.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci od Svazu tělesně postižených o změně ve vedení organizace.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádost na rezervaci areálu TNS na plánované srazy veteránů v termínech 26.4.-28.4.2024 a 25.-4-27.4-2025. Termíny budou zaznamenány do sešitu rezervací.