výpis U S N E S E N Í schůze č. 24 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 4. 9. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/24R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o dílo se stavební firmou PLUS s.r.o. o provedení díla na veřejné zakázce “Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely, stavební úprava altánu a odpočinkové zóny” v předloženého znění.

2/24R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o dílo se stavební firmou VHS s.r.o. o provedení díla na veřejné zakázce “Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely, Rekonstrukce mlatových chodníků a stezek” v předloženého znění.

3/24R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2023 v předloženém znění. 4/24R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh daru u příležitosti životního jubilea.