Výpis U S N E S E N Í schůze č. 13 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 14. 3. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zprávu o hodnocen í nabídek zakázky Revitalizace chodníků na ulici Nová” v předloženém znění.

2/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2023 a 2024.

3/13R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá návrh kulturní komise na uspořádání Stand Up vystoupení Adély Elbel v termínu 4.11.2023. v sále Sokolovny.

4/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na finanční příspěvek na akci “Josefovské vyhrávání”.

5/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o snížení stočného.

6/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o vyřazení majetku MŠ Tvrdonice z evidence.

7/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se spol. RGV. Z důvodu umístění Kabelového vedení NN na pozemku p.č. 3313/37 a p.č. 3314/22

8/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se spol. RGV o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2218/2.

9/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o a materiální a finanční podporu běžeckého závodu Tvrdonská osmička dle přiložené žádosti.

10/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje licenční smlouvu od VP_2023_3808 na poplatek za koncert vážné hudby T Bone v předloženém znění.

11/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu VP_2023_32012 za užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu v předloženém znění.

12/13R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu od OSA za akce konané v letech 2019-2022 v předloženém znění.