Usnesení z jednání rady obce č. 74/2022 ze dne 6.1.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady

-žádost ZŠ Tvrdonice o souhlas s přijetím daru od společnosti Agro Jevišovice

-žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku – p. K.

-Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany v roce 2022 mezi Obcí Tvrdonice a Sborem dobrovolných hasičů Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330070054/001-HDP, jedná se o přípojku na RD p.Z., ulice Družstevní

-žádost o odměnu pro ředitele ZŠ Tvrdonice

-žádost o odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-zakoupení vysoušečů Güde-GBT 1

-přesunutí termínu plesu Obce Tvrdonice na 19.3.2022

-žádost o pokácení dřevin, rostoucích mimo les z důvodu výstavby nové hasičské zbrojnice a příjezdové cesty k ní

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů