Usnesení z jednání rady obce č.2/2010 ze dne 9.12.2010

h3 { margin-bottom: 0.11cm; page-break-after: avoid; }h3.western { font-family: “Arial”,sans-serif; font-size: 13pt; font-weight: bold; }h3.cjk { font-size: 13pt; font-weight: bold; }h3.ctl { font-family: “Arial”,sans-serif; font-size: 13pt; font-weight: bold; }p { margin-bottom: 0.21cm; }
Rada obce schvaluje
 
2.14. Program jednání 2. schůze RO Tvrdonice
2.16.Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2010 ve výši 8.798,-Kč.
2.17.Uzavření MŠ Tvrdonice v době vánočních svátků od.23.12 do3.1.2011.
 
 
 
Rada obce bere na vědomí
1.15.Zprávu o průběžném plnění úkolů.
2.18.Informaci starosty obce o údržbě obce v zimním období.Sníh se udržuje podle
plánu zimní údržby tj.od výše 3cm napadaného sněhu.Údržbu provádí firma
Autodoprava Balga Petr a zaměstnanci obce.
 
 
 
 
 
 
 
 
————————————— ————————————-
Milan Trecha místostarosta obce                                    Zdeněk Tesařík starosta obce

Napsat komentář