Usnesení z jednání rady obce č.1/2010 ze dne 11.11.2010

p { margin-bottom: 0.21cm; }
1. Rada obce schvaluje:
1.1. program jednání 1, schůze RO Tvrdonice
1.3. Odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice Mgr Pavlínu Brabcovou za 2.pololetí roku 2010 ve výši 25.000,-Kč.
1.4. Odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice Zlatu Mrlákovou za 2. pol. roku 2010 ve výši 20.000,-Kč.
1.5. Žádost o příspěvek na dlažbu pro pana Straku Lesní 58/10 Tvrdonice ve výši 3.000,-Kč.
1.6. Žádost o pronájem amfiteátru pro pořádání III. Motohody na Podluží v období 15.-16.7.2011 pro Podluží riders o.s.
1.7. Odměnu pro kulturní komisi za II. Pololetí 2010 ve výši 3.500,-Kč.
1.8. Souhlasí s prodejem pozemku p.č.st.972 pro p.Fr.Studenku,Kůt.
1.9. Přijetí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje ve výši 300.000,- Kč na opravu kanalizační vpusti od ČOV.
1.10. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a Jižní Moravou, a.s.,Údolní 37, Brno na p.k.3044 ve výši 1.000,-Kč
1.11. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a Jižní Moravou,a.s.,Údolní 37,Brno na p.č.3045 o výměře 336,3m2 v  částce 27.576,-Kč.
1.12. Nájemní smlouvu mezi Obcí Tvrdonice a Jižní Moravou,a.s. Tvrdonice701.na p.č.3044 o výměře1075m2 na provoz fotovoltajické elektrárny na dobu 30let ve výši 2,-Kč/m2 a rok.
1.13. Opravu kanalizačního řádu na ulici Týnecká a havárie kanalizační stoky pod ZŠ Tvrdonice, Firmou Markussberg.
 
 
2. Rada obce bere na vědomí:
1.2. Zprávu o průběžném plnění úkolů
 
————————————- ————————————–
Milan Trecha, místostarosta obce                                 Zdenek Tesařík starosta obce

Napsat komentář