Usnesení z jednání rady obce č. 83/2022 ze dne 11.5.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 83. schůze RO

-žádost o vyjádření k objízdné trasy od firmy Trasing, týkající se realizace stavby VTL, plynovod Moravia. Objížďka Hrušky-Tvrdonice

-Smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy JmK

-Nabídku na prezentaci akce “Summerfest Tvrdonice“ od Rádia Jih

-návrh na vyřazení nábytku – 2ks rozbité kancelářské židle

-návrh na zvýšení nájmu nebytových prostor v areálu mlýna, které využívá firma Drábek

-návrh na uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl /OSA/, týkající se akcí: posezení u cimbálu – CM LUSK, Ples obce – The Teachers, CM Záruba

-žádost o povolení úpravy prostoru před domem na parkovací stání od p. K.

-žádost o poskytnutí předběžného vyjádření k výstavbě pozemní fotovoltaické elektrárny poblíž firmy Frujo Boří les 710

-stavební rozpočet od firmy Malík na nátěry laviček v areálu TNS Tvrdonice

-platový výměr ředitele ZŠ Tvrdonice

-nabídku na vkladový účet k ukládání a zhodnocení dočasně volných finančních prostředků na předem definované období

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.informace

-žádost o spolupráci od obce Kostolná při Dunaji, která hledá partnerskou obec v ČR – bude prověřeno