Usnesení z jednání rady obce č. 28/2016 ze dne 13.06.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 28.schůze RO Tvrdonice
-položkový rozpočet na opravu kanalizace – ul. Družstevní
-žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – p. XXXXX /1.7.2016-30.6.2017-byt na Staré škole/
-žádost o příspěvek na vybudování vjezdu – p. XXXXX
-žádost o příspěvek na vybudování vjezdu – p. XXXXX
-žádost o příspěvek na vybudování vjezdu – p. XXXXX
-žádost o souhlas pro výkop a pokládku tel. kabelu – p. XXXXX
-žádost o schválení prací o letních prázdninách – MŠ Tvrdonice /rekonstrukce 1.třídy MŠ Sluníčka/
-žádost o individuální dotaci pro Dům soc. služeb Návojná /využívá p. XXXXX/
-žádost o souhlas se změnou zápisu v rejstříku škol /navýšení kapacity školní družiny ze stávajících 50 na 75 žáků od 1.9.2016
-žádost o vybudování parkovacího místa a příspěvek na vybudování vjezdu – p. XXXXX
-schválení účetní závěrky Služby obce Tvrdonice za r. 2015
-žádost o schválení odměny pro ředitelku MŠ Tvrdonice
-žádost o schválení odměny pro ředitelku ZŠ Tvrdonice
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice – Mateřské centrum Slunéčko
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice- Český zahrádkářský svaz, z.o. Tvrdonice
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice – Dětský národopisný soubor Pomněnka
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice – Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice- Mužský sbor Tvrdonice-Kostice
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice – Ženský pěvecký sbor Tvrdonice
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice – Slezská diakonie, církevní právnická osoba
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Kostice
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice – Kynologický klub Kostice

 

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-záměr prodeje nemovitosti– žádost podali manželé XXXXX

 

3. Rada obce neschvaluje
-žádost o fin.příspěvek od Klubu Radost Prostějov

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce