Usnesení z jednání rady obce č. 81/2022 ze dne 13.4.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 81. schůze RO

-žádost o poskytnutí dotace od Domu soc.služeb Návojná, kde p.S, občan Tvrdonice využívá služeb zařízení od r. 2013

-rozpočtové opatření č. 2

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Mužský sbor Tvrdonice-Kostice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Český svaz včelařů, z.o. Lanžhot

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Svaz tělesně postižených, místní organizace Kostice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Okrašlovací spolek Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Mateřské centrum Slunéčko

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezský kynologický svaz, pobočný spolek Kostice

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o směnu pozemků – p. M.

3.Informace

-3 návrhy na úpravu bytu na ZS ul. Plynárenská