Usnesení z jednání rady obce č. 78/2022 ze dne 28.2.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání schůze
-Dodatek k dohodě o členství v JSDH ve spojení se jmenováním velitele JSDH a odměnou za vykonávání této funkce ve výši 12.000,- Kč ročně
-nabídku deratizačních prací od firmy Haladyová Kostice na jaro 2022
-žádost p. B. o poskytnutí slevy na stočné z důvodu chovu koní
-žádost p. S. o vrácení poměrného poplatku za komunální odpad po zemřelém manželovi
-žádost ZŠ Tvrdonice o pokácení 2 ks suchých stromů z důvodu bezpečnosti žáků školy
-opravu poplatků za vývoz:
-vozík dřeva – 50,- Kč
-kolečka /suť/ – 10,- Kč
-dvoukolák /suť/ – 20,- Kč
-pro akci „Ukliďme Česko“ dodá pracovní rukavice, pytle+ kontejner na odvoz

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost o koupi pozemku v obci Tvrdonice o výměře cca 5m2 od p. M.
-žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví obce od p. B.

3.Informace

-žádost p. H. o výjimku ze stočného na množství vody ve výši 30m2 z důvodu napuštění nového bazénu v r. 2021 – bude prověřeno
-přesunutí obecního úřadu do budovy bývalé staré školy z důvodu havárie prasklé vodovodní trubky