Usnesení z jednání rady obce č. 77/2022 ze dne 16.2.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt ve dvoře ZŠ Tvrdonice p.K.

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt na zdravotním středisku – p. S.

-žádost o výměnu bytů od p. K. a p. S /obecní byt ve dvoře ZŠ Tvrdonice a zdravotním středisku/

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt na zdravotním středisku p. S.

-žádost o povolení ke kácení dřevin, rostoucích mimo les – od p. S.,s tím, že pokud se strom pokácí v prosinci 2022, pokácí jej obec, pokud bude pokácen dřív – tj. do konce března 2022 musí ho p. S. pokácet na vlastní náklady

-žádost o pronájem areálu TNS na 14.5.2022 na pořádání koncertu Kollárovci

-žádost o reklamu Kamenictví Bělehrádek na plot obecního hřbitova

-Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru KEO4 účetnictví

-žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor ve dvoře OÚ – p. B.

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330062492/001 – MDP od společnosti EG.D –jedná se o přípojku NN pro RD p. G.

-Darovací smlouvu od nadace Agrofert /projekt dárce „Hasičský fond Nadace Agrofert“/

-oznámení vstupu za účelem prováděných stavebních činností pro stavbu 6114 Moravia-VTL plynovod, úsek TU 157 Tvrdonice – TU 160 Bukovany

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – č. HO-014330065744/001 MDP od EG.D. – jedná se o přípojku NN pro RD – p. H., ul. Nová

-Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z grandu Zelené oázy

-Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru pro členy SDH Tvrodnice –jedná se o příspěvky na řidičské oprávnění skupiny C

-termín konání TNS na 3.-4.6.2022

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o provedení změny v Územním plánu od p. K. – bude předáno na odbor územního plánování v Břeclavi

-nabídku na výkup jedlých olejů od firmy M+M Personal – bude prověřeno

3.Rada obce neschvaluje

-nabídku – Zviditelnit Vaši společnost na serveru iDnes.cz

4.Informace

-informace o konání akce „Jarmark na Podluží 2.4.2022“

-informace Českého zahrádkářského svazu o konání akce výstava vín ve Tvrdonicích dne 16..4.2022

-RO nechala obnovit projekt na rekonstrukci střechy bývalé základní školy Tvrdonice od firmy Next.Projekt – oprava střechy vychází na 3.090.000,- Kč

-koncert Hodonínského kvarteta se uskuteční 20.3.2022 ve Smuteční síni místního hřbitova