Usnesení z jednání rady obce č. 76/2022 ze dne 27.1.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady

-nabídku na čištění kanalizace v obci – z důvodu úsporného opatření částečné čištění kanalizace za částku cca do 400.000,- Kč, nabídky, které obce obdržela na čištění kanalizace se pohybovaly od 721.454,- Kč – do 790.949,- Kč

-příspěvek na spolufinancování soc.služeb ORP Břeclav

-Hasičská zbrojnice – střecha a topení, RO obdržela 2 návrhy a navrhuje šikmou střechu se sbíjeným vazníkem a vytápění tepelným čerpadlem

-poplatky za komunální odpad – od 1.3.2022 – jedná se o pneumatiky, nábytek, sedačky, atd.

-nabídku na vystoupení souborů SLUK a Ondráš na TNS 2022

-podání žádosti o dotaci-zvýšení bezpečnosti chodců – chodník Týnecká

-zadání a vypracování projektové dokumentace navýšení /rekonstrukce/ kapacity ČOV

-návrh na opravu WC na zdravotním středisku od firmy Drábek

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-rozdělení pytlů na odpad – 5 ks pytlů na občana

-nabídka na uspořádání koncertu Kali, Ďurica, Sima v areálu TNS