Usnesení z jednání rady obce č. 75/2022 ze dne 19.1.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady

-návrh od MŠ Tvrdonice – jedná se o obecní spolupráci mateřských škol o prázdninách 2022 

Provoz MŠ Tvrdonice – 1.7.22 – 22.7.2022 

Uzavření MŠ Tvrdonice – 25.7.-19.8.2022

Přípravný týden – 22.8.-31.8.2022

Zahájení provozu 1.9.2022

Provoz MŠ Kostice – 25.7.-12.8.2022

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt ve dvoře OÚ – p. B.

-žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku – p. S.

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt na ZŠ Tvrdonice – p. F.

-Dodatek ke smlouvě č. 8/2020 o poskytování sociálních služeb – Domov na Jarošce, kde bydlí občan Tvrdonic p. L.

-zvýšení cen za nájem obecních prostor, služeb a zapůjčení obecních věcí

-Příkazní smlouvu „Poradíme Vám s.r.o“

-žádost o pronájem prostor- charita Tvrdonice /prostory v bývalém RD u bývalého mlýna/

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů