Usnesení z jednání rady obce č. 73/2021 ze dne 31.12.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady

-návrh rozpočtu ZŠ Tvrdonice na r. 2022

-návrh rozpočtu MŠ Tvrdonice na r. 2022

-návrh rozpočtu Služby obce Tvrdonice na r. 2022

-navýšení ceny poukázek pro důchodce z původních 200,-Kč na 250,- Kč

-Rozpočtové opatření č. 12 (převody v rámci paragrafů, výdaje a dotace na realizaci projektu Stará škola Tvrdonice „Děti postižné tornádem ze ZŠ Hrušky v náhradních prostorech“

-Slovácká chalupa – zvýšení nájmu z důvodu navýšení cen energií na letní provoz květen-září 3.600,- Kč, zimní provoz – říjen-duben – 4.900,- Kč od 1.1.2022

-hřiště s umělým povrchem navýšení nájmu na 200,- Kč/hod bez použití světla, se světlem  250 Kč/hod., celé hřiště 1h. 400,- Kč a celé hřiště s osvětlením 500,- Kč/hod.- od 1.2.2022

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů