Usnesení z jednání rady obce č. 72/2021 ze dne 13.12.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady

-Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi Obcí Tvrdonice a ZŠ Hrušky, příspěvková organizace . Jedná se o prodloužení užívání prostor staré školy ve Tvrdonicích do 31.3.2022

-Dodatek smlouvy č. 7 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu č. 2018/07508

-žádost o příspěvek 6.000,- Kč pro vydání Malovaného kraje novoročního, národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka v r. 2022

-žádost o vybudování skladových prostor na půdě MŠ Tvrdonice na uložení národopisných krojů a upomínkových předmětů, týkajících se TNS

-návrh rozpočtového opatření č. 11/2021 důvodová zpráva – jedná se o převody v rámci paragrafů

-cenovou nabídku na měřiče rychlosti – 2 ks na ul. Kostická

-nabídku na výměnu a montáž interiérových žaluzií na zdravotním středisku – ordinace zubního lékaře od firmy Netopilík

-žádost o proplacení materiálu na opravu podlahy, byt na ZŠ Tvrdonice – p. F.

-navýšení příspěvku pro Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace, z důvodu neplánované opravy havárie kanalizace ul. Konec, které spadá pod Služby obce Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-složení nových členů školské rady za rodiče a za pedagogické pracovníky

3.Informace¨

-RO byla seznámena Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj o sazbě daně u staveních pozemků, osvobození daně orná půda, vinice, sady, travní porosty, atd.

-Sběrný dvůr bude otevřen naposled v tomto roce 27.12.2021

-návrh cen určených složek komunálního odpadu na sběrném dvoře – koberce, matrace, sedací soupravy, nábytek, pneumatiky atd.