Usnesení z jednání rady obce č. 7/2019 ze dne 7.2.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 7.schůze RO Tvrdonice

-zadání projektu na opravu cesty na ul. Vinohradní

-zadání projektu parkoviště za víceúčelovým hřištěm

-Smlouvu o poskytování soc. služeb – Domov na Jarošce pro p. L.

-žádost odstranění stromoví a jiných porostů od firmy ČEPS

-OSA-licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl

-Servisní smlouvu s firmou CODEXIS

-Smlouvu na ochranu dat – GB-geodezie

-žádost o odměnu pro p.L.

-žádost o dodatečné poskytnutí příspěvku pro Okrašlovací spolek

-žádost o pokácení smrku v parku u Dělnického domu

 

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

 

3.Informace

-rekonstrukce vozovky III/4243-přejezd ČD-Tvrdonice

-ceny lístků na TNS

-nabídku na uspořádání koncertu Čechomor+Kumpáni