Usnesení z jednání rady obce č. 69/2021 ze dne 10.11.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání schůze RO Tvrdonice

-Darovací smlouvu uzavřenou mezi: Mudr. Oldřich Ryšavým a Obcí Tvrdonice /rozvoj a podpora hasičské činnosti JSDHO Tvrdonice/

-žádost o pronájem části areálu TNS s příslušenstvím ve dnech 15.-17.7.2022 na akci Motohody

-žádost o bezplatný pronájem areálu TNS na akci Dětský den dne 29.5.2022 pro Mateřské centrum Slunéčko

-plán inventury na r. 2021 a náhrada člena komise

-návrh na zvýšení stočného na r. 2022 – navýšení 5%

-žádost o kácení dřevin mimo les v těsné blízkosti větrolamu /stromy jsou suché, hrozí zřícením/

2 Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o pronájem obecního bytu p. P.

-Urbanistický návrh plochy lokalita „Tabule“ plocha Z1

-žádost o přijetí do zaměstnání p. Ž.