Usnesení z jednání rady obce č. 65/2018 ze dne 18.10.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 65.schůze

-žádost o poskytnutí slevy na stočné pro p. P.B. – chov 2 koní,které využívá obec při různých akcích

-žádost o schválení technického zhodnocení Slovácké chalupy

-žádost oddíl JUDO, TJ Sokol Tvrdonice na uzavření tělocvičny a šatny

-žádost o vyúčtování poplatků za odpad – p. K.a p.P z důvodu změny trvalého bydliště

-Smlouvu na koncert Michala Davida

-Smlouvu na koncert Chinaski

-žádost o opravu nebo výměnu předmětu vybavení bytu – p. H.

-nabídku na zhotovení nábytku pro kancelář matriky¨

-návrh odměny pro velitele JSDH Tvrdonice

-Smlouvu o výpůjčce SDH Tvrdonice, týkající se pozemku,na kterém si SDH zbudovala základnu pro

tréninky a soutěže

-návrh rozpočtového opatření č. 6

-žádost o povolení z výjimky počtu žáků – Pěvecký sbor ZŠ Tvrdonice

-Darovací smlouvu – Innogy Storage s.r.o.

-zprávu o hodnocení nabídek-zakázka Tvrdonice-ul.Úvoz, vodovod a kanalizace

-nákup nového čerpadla pro přečerpávací stanici /Padělky/

-nákup nového čerpadla pro závlahové zařízení hřiště

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Smuteční síň“

-žádost o příspěvek – Školka v pohybu – FKM Podluží

-schválení daru od firmy Frujo

-využití finanční daru ZŠ Tvrdonice

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o přidělení bytu – p.B. a p. P.

-chodníky a parkovací zálivy ul. Trávníky

3. Informace

-nákup nového osvětlení +nákup nových židlí