Usnesení z jednání rady obce č. 61/2021 ze dne 28.6.2021

Rada obce schvaluje

-zřízení „Sbírky Tornádo“ za účelem zmírnění následků živelné pohromy tornádem

-zakoupení mobilního telefonu pro Báru Verbíkovou, která se zachovala statečně při události 24.6.2021, při které přišla o mobilní telefon

-Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření , uzavřenou mezi Audit Brno + Obec Tvrdonice

-žádost o potvrzení rozdělení přebytku /HV r. 2020/ – od MŠ Tvrdonice