Usnesení z jednání rady obce č. 59/2018 ze dne 25.4.2018

1. Rada obce schvaluje

-program jednání 59.schůze RO Tvrdonice

-žádost o příspěvek na nový koberec – MC Slunéčko

-žádost o bezplatný pronájem areálu TNS – MC Slunéčko

-vánoční koncert Václava Neckáře

-název zastávky na ul. Týnecká – Tvrdonice-Týnecká

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-závěrečný účet obce Tvrdonice za r. 2017

-zprávu o přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku

3. Informace

-Protokol o posouzení kvalifikace firem přihlášených na stavbu „Smuteční síň Tvrdonice“

4. Rada obce neschvaluje

-koncert Ewy Farné