Usnesení z jednání rady obce č. 59/2014 ze dne 26.6.2014

1.Rada obce schvaluje
– program jednání 59.schůze RO Tvrdonice
– smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
– roční uzávěrku za r. 2013 služeb obce Tvrdonice, příspěvkové organizace
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí – Tvrdonice sběrný dvůr
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář