Usnesení z jednání rady obce č. 58/2018 ze dne 11.4.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 58.schůze RO Tvrdonice

-finanční částku na herní prvky na dětské hřiště na ul. Družstevní

-převedení pobočky České pošty Tvrdonice pod Obec Tvrdonice od 1.9.2018

-Dodatek č. 1ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 12107558 – E.ON a Obec Tvrdonice /trafostanice Smuteční síň/

-Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 12172165 – E.ON a Obec Tvrdonice /ČSOV/

-E.ON kupní smlouva č. 11522017 – pozemek pod trafostanicí Smuteční síně

-Smlouvu o výpůjčce mezi MRS Tvrdonice a Obcí Tvrdonice

-žádost o pronájem pozemků pro p. H.R. Kostice

-žádost o pronájem místnosti v budově „Staré školy“-kurzy JA pro děti pro p.B.L.

-žádost o příspěvek na nový koberec – MC Slunéčko

-Nabídku na úrazové pojištění dobrovolných hasičů

-vrácení poměrné částky za svoz komunálního odpadu z důvodu úmrtí – p. S.J.

-žádost o zajištění občerstvení na představení „Dívčí válka“ – p. K.

-žádost o zajištění občerstvení na koncert Desmod – p. K.

-žádost o odkoupení starého plynového kotle – p. K.

-žádost o pokácení 2 ks smrků – p. V.

-žádost o rozdělení přebytku z r. 2017 MŠ Tvrdonice a schválení závěrky MŠ za r. 2017

-rekonstrukci jídelny MŠ Tvrdonice

-žádost o schválení hospodaření za r. 2017 a rozdělení HV – ZŠ Tvrdonice

-žádost o přiznání odměny pro ředitelku ZŠ Tvrdonice /v rámci projektu EU/

-žádost o mimořádný příspěvek – DNS Pomněnka

-návrh na vyplacení příspěvku z rozpočtu soc. fondu na r. 2018

-návrh na vyřazení pivního setu a ledničky ze Slovácké chalupy z důvodu nefunkčnosti

-výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce vozovky a chodníků – ul. Trávníky“

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Informace

-nabídky na vánoční koncert 2018 a koncerty v r. 2019

-kamerový systém v areálu TNS

4. Rada obce neschvaluje

-koncert kapely „Pozdní sběr“ Vlasty Rédla