Usnesení z jednání rady obce č.55/2014 ze dne 27.3.2014

 
1.Rada obce schvaluje
-program jednání 55. Schůze RO Tvrdonice
– dodavatele na zakázce bezbariérové chodníky I. Etapa

2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů

Milan Trecha, místostarosta obce                          Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář