Usnesení z jednání rady obce č. 54/2017 ze dne 29.12.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 54.schůze RO Tvrdonice

-návrh rozpočtového opatření č. 8/2017

-pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené obcí

-návrh rozpočtu na rok 2018 od ZŠ Tvrdonice

-návrh rozpočtu na rok 2018 od MŠ Tvrdonice

-návrh rozpočtu na rok 2018 od Služby obce Tvrdonice

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů