Usnesení z jednání rady obce č. 54/2014 ze dne 20.3.2014

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 54. Schůze RO Tvrdonice
– žádost o pokácení 1 stromu v parku u Dělnického domu
– účetní odpisový plán pro rok 2014
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3. Informace
– informace o vyúčtování obecního plesu

Milan Trecha, místostarosta obce                     Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář