Usnesení z jednání rady obce č. 52/2021 ze dne 3.3.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 52.schůze RO Tvrdonice

-výběrové řízení pro akci „Revitalizace zeleně v obci /park na Konci a u MŠ/. Výběrové řízení provedla agentura K1, s.r.o. Břeclav a vybrala ekonomicky nejvýhodnější nabídku od firmy Astra Lednice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů