Usnesení z jednání rady obce č. 52/2014 ze dne 29.1.2014

1.Rada obce schvaluje
-program jednání schůze č. 52 RO Tvrdonice
-zateplení stropu na Slovácké chalupě v celkové hodnotě 146.677,- Kč vč. DPH
 
2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
 
MilanTrecha, místostarosta obce                                 Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář