Usnesení z jednání rady obce č. 5/2015 ze dne 22.1.2015

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 5.schůze RO Tvrdonice
-nabídku firmy Signex KH Břeclav na trvalé dopravní značení v obci
-žádost o povolení pokácení stromu na ul. Nová – podala M. Šimáčková
-žádost o povolení stavby č. 10252. Jedná o VTL plynovod DN 800 – NETGAS, Praha 4
-smlouvu na natáčení videoreportáží pro obec s p. Samsonem. Vysílací čas na TV Slovácko-čtvrtek
 8.30,12.30 a 16.30 hod.
-nabídku na pojištění obecního majetku od České pojišťovny
-smlouvu na vystoupení skupiny Olympic 15.8.2015
-návrh na dárkový poukaz pro občany obce nad 70 let věku /kadeřnictví a masáže/

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost p.Balgy na odprodej obecních pozemků – bude projednáno na zastupitelstvu obce

3. informace
-29.2.2015 proběhne na Obecním úřadě výběrové řízení na opravu střechy „Slovácké chalupy“
-školení členů zastupitelstva se uskuteční dne 19.2.2015 na OÚ v Týnci

Milan Trecha, místostarosta obce                       Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář