Usnesení z jednání rady obce č. 49/2013 ze dne 7.11.2013

1.Rada obce schvaluje
– program jednání 49.schůze RO Tvrdonice
– nabídku firmy Veselý na zpracování projektu rekonstrukce vodovodu ul.Nová a Plynárenská
– žádost o odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice
– žádost o odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice
– žádost o odměnu pro kulturní komisi
– změnu Smlouvy o dílo pro AR projekt s.r.o. Brno a Obec Tvrdonice – prodloužení termínu změny
 provedení územního plánu obce do 31.12.2014
– žádost o příspěvek na úpravu vjezdu pro p. Rebendu Davida
– žádost občanů o kontrolu přerostlých stromů v parku „Na konci“- zadáno firmy ONYX Lednice
– nabídku firmy Dřevostavby Studnička MNV na zateplení stropu MŠ Tvrdonice
– žádost o pronájem areálu TNS pro akci „Motohody na Podluží“ v termínu 11.-13-.7.2014
– žádost o zpracování auditu na objekt Sokolovny a na objekt „Stará škola“
– pronájem bytu obecního bytu ve dvoře OÚ pro Filipa Bělůnka od 1.1.2014 na dobu 2 let
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář