Usnesení z jednání rady obce č. 45/2017 ze dne 18.7.2017

 

1.Rada obce schvalujeprogram jednání 45.schůze RO Tvrdonice

-opravu odpadů a okapových chodníků na obecním úřadě a zpevnění parkovací plochy na ul.Růžová

-výběrové řízení na zateplení ZŠ Tvrdonice – tělocvična

-návrh rozpočtového opatření č. 5/2017

-záměr prodeje pozemků mezi ul. Družstevní a Plynárenskou

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů