Usnesení z jednání rady obce č. 45/2020 ze dne 11.11.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 45.schůze RO Tvrdonice

-žádost o finanční příspěvek na vydávání nekomerčního časopisu Slovácka- Malovaný kraj

-žádost o povolení uzavření MŠ Tvrdonice v době vánočních svátků

-žádost o prodloužení nájmu na byt na zdravotním středisku Tvrdonice – p. C.

-žádost o prodloužení nájmu na byt na zdravotním středisku Tvrdonice – p. S.

-žádost o bezplatný pronájem areálu TNS a zapůjčení 10 stolů +lavic pro MŠ Slunéčko na akci Dětský den dne 30.5.2021.

-žádost o ukončení nájmu bytu na ZŠ Tvrdonice ve dvoře – p. P.

-nabídku prací na zimní údržbu komunikací a úhrn sněhu v obci od TS Balga

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o příspěvek na činnost pro Oblastní charitu Rajhrad

-žádost o koupi obecní parcely pro výstavbu RD – p. D.+p.G. – bude zařazeno do pořadníku

3.Informace

-výběrové řízení na akci „chodníky na ul. Týnecká“ – byla vybrána firma s nejnižší nabídkou Stavba a údržba silnic, s.r.o. Břeclav

-informace o výplatě pojistného plnění škodní události, týkající se p.P /při údržbě zeleně došlo k rozbití okenního skla/