Usnesení z jednání rady obce č. 45/2013 ze dne 8.8.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 45. Schůze RO Tvrdonice
– žádost o zajištění občerstvení na letním kinu ve Tvrdonicích – podal p. Nešpor, Tvrdonice
– žádost o povolení úprav před Zahrádkářským sklepem ve Tvrdonicích /výstavba grilu,oprava krytu
  žumpy/
– žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu obce pro oddíl Armwrestling
– žádost o hostování lunaparku na slavnosti a hody 2014 – podal Nový a Navrátil , Mutěnice
– žádost o opravu kanalizace pro p. Rejnu, Příční ul.
– nařízení obce Tvrdonice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád,který vymezuje místa a čas prodeje
  a zakazuje podomní prodej
– žádost MŠ Tvrdonice o navýšení počtu dětí ve třídách
– žádost o vyjádření ke stavbě Tvrdonice Padělky,obnova NN a TS
– příspěvek na plat učitele druhé třídy 1.ročníku ZŠ
– zakoupení daru pro faráře Slavoje Alexu,který odchází z tvrdonské farnosti
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3. Informace
– Okresní soud v Břeclavi ustanovil Obec Tvrdonice opatrovníkem pro p. Josefa Lamače,který je
  v Ústavu Kroměříž
– nabídka E-centra /firma poskytuje komplex. Konzultační a právní služby v oblasti optimalizace a
  nákupu energií
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář