Usnesení z jednání rady obce č. 4/2018 ze dne 20.12.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 4.schůze RO Tvrdonice

-návrh rozpočtu ZŠ Tvrdonice na r. 2019

-návrh rozpočtu MŠ Tvrdonice na r. 2019

-návrh rozpočtového opatření č. 10

-návrh rozpočtu Služby obce Tvrdonice na r. 2019

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt p. L.

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt p. S.

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů