Usnesení z jednání rady obce č. 4/2015 ze dne 14.1.2015

1.Rada obce schvaluje
– program jednání 4.schůze RO Tvrdonice
 
2. Rada obce na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3. Informace
-Česká pojišťovna předložila nabídku na pojištění obecního majetku
 
Milan Trecha, místostarosta obce                             Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář