Usnesení z jednání rady obce č. 39/2013 ze dne 28.2.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 39. schůze RO Tvrdonice
– žádost o dotaci Základní organizace včelařů Lanžhot
– návrh licenční smlouvy za místní rozhlas
– zároveň předkládá zastupitelstvu žádost o prodej obecního pozemku 1049/1 – podal p. Balga
– žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro p. Mrláka na pozemek U trati „Tabule“ – na 10 let
– a bude projednána na zastupitelstvu žádost o odkup pozemku 3309/147,149,150 – podal p. Jančar
– a bude projednána na zastupitelstvu žádost o koupi pozemku 2215/8,3591/8 – podal p. Čech
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o přijetí do zaměstnání – podala p. Zdeňka Omastová, Moravská Nová Ves
– žádost o přijetí do zaměstnání – podala p. Šarkozyová, Tvrdonice
– žádost o přijetí do zaměstnání – podal p. Kozák, Tvrdonice
– žádost o ukončení pracovního poměru p. Anny Kubíkové k 31.3.2013
– žádost společnosti ČEBS- výzva občanům,aby prořezávali vzrostlé stromy u domů pod el.vedením
 
3. Informace
– žádost o dotaci na národopisné slavnosti,kterou podala Obec Tvrdonice na Nadaci ČEZ
– žádost o dotaci na národopisné slavnosti,kterou podala Obec Tvrdonice na Nadaci Visegrádský fond
 
4. Rada obce neschvaluje
– a bude projednáno na zastupitelstvu obce nabídku SUS Břeclav /převzetí komunikace-ul.Rybáře/
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář