Usnesení z jednání rady obce č. 38/2020 ze dne 5.8.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 38.schůze RO Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-projednání stížnosti a výpovědi Mgr.Jeřábka. Rady obou obcí se vyjádřily ke stížnosti a výsledek jednání bude doručen Mgr.Jeřábkovi

-rady obou obcí se vyjádřily k „Výzvě k řešení situace na ZŠ Tvrdonice“