Usnesení z jednání rady obce č. 37/2017 ze dne 30.1.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 37.schůze RO Tvrdonice

-uspořádání vánočního koncertu Janka Ledeckého v prosinci 2017

-žádost o odměnu za součinnosti při zajišťování kulturních akcí pro p. Vraťku Láníčkovou

-žádost o příspěvek do tomboly od ZŠ Tvrdonice na školní ples a příspěvek na krojový ples

-žádost MŠ o vyřazení majetku (koberce, věšáků apod./

-zakoupení křovinořezu a samochodné sekačky pro služby na údržbu travnatých ploch

-žádost o příspěvek DNS Pomněnka na fašankovou zábavu 26.2.2017

-opravu stoky u přečerpávačky Padělky

-Smlouvu o poskytování právních služeb s p. Mgr. Pavlem Jurečkou

-zadání poptávky na akci Tvrdonice – ul. Týnecká, chodník na levé straně u projekčních firem

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Neschvaluje

-vyvěšení vlajky pro Tibet