Usnesení z jednání rady obce č. 37/2012 ze dne 28.12.2012

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 37. Schůze RO Tvrdonice
– zvýšení ceny kabelové TV a internetu o 1% v souvislosti se zvýšením DPH/
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář