Usnesení z jednání rady obce č. 36/2016 ze dne 30.12.2016

Rada Obce
Usnesení z jednání rady obce č. 36/2016 ze dne 30.12.2016

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 36.schůze RO Tvrdonice
-žádost o příspěvek na vjezd – p.XXXX, Vinohradní
-žádost o příspěvek na opravu kanalizace – p. XXXX, Vinohradní
-Smlouvu o připojení k distribuční soustavě-12197558- E.ON /budoucí smuteční síň/
-žádost o vyřazení 340 ks knih z knihovny Tvrdonice
-prodloužení nájmu na byt – p. XXXX – 31.1.2017
-žádost o přiznání odměny pro členky kulturní komise
-žádost o příspěvek na vjezd – p. XXXX
-žádost o pronájem nebytových prostor – p.XXXX na „bývalém mlýně“
-rozpočtové opatření č. 4
-žádost o posunutí termínu zahájení prací – chodníky Padělky
-žádost o prodloužení nájmu nebyt. prostor na ZS – sl. XXXX – do 31.12.2018 /kadeřnictví/
-žádost o prodloužení nájmu na byt na obecním úřadě – p. XXXX – do 31.12.2017

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost o obecní byt od p. XXXX

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce