Usnesení z jednání rady obce č. 36/2020 ze dne 24.7.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 36.schůze RO Tvrdonice

-Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě – Svaz tělesně postižených, kde došlo k úpravě z důvodu Covid

-Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě – Okrašlovací spolek Tvrdonice, úpravu z důvodu Covid

-Veřejnoprávní smlouvu – Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu – Český zahrádkářský svaz, z.o. Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-stížnost Mgr.Jeřábka na ředitelku ZŠ. Stížnost bude projednána na společné schůzi rady obcí Tvrdonice-Kostice

-výzvu k řešení situace v ZŠ Tvrdonice, bude řešeno na společné schůzi rady obcí Tvrdonice-Kostice

-Dotace na projekt Spoznávajme aktivne a společně príhraničné regióny