Usnesení z jednání rady obce č. 35/2016 ze dne 29.11.2016

Rada obce
Usnesení z jednání rady obce č. 35/2016 ze dne 29.11.2016

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 35.schůze RO Tvrdonice
-darovací smlouvu od firmy Innogy Gas Storage – bude použita na rekonstrukce tříd, soc. zařízení a
kuchyně MŠ
-žádost na slevu stočném, odvoz TKO – p.XXXX /50%/
-žádost o příspěvek na vjezd – p. XXXX, Sklepní ul.
-žádost o příspěvek na vjezd – p. XXXX, Sklepní ul.
-žádost o navržení odměny pro ředitelku MŠ Tvrdonice
-Smlouvu o zajištění vystoupení Divokého Billa
-žádost o pokácení stromů na místním hřbitově od p.XXXX
-žádost o pokácení stromu u domu č. 646
-žádost o pokácení stromu na ul. Družstevní od p. XXXX
-žádost o vrácení přeplatku TKO –p. XXXX
-schválení SC starosty do zahraničí
-žádost o uložení zeminy při výstavbě nové haly Eckelman
-likvidaci nevyužívaných ocelových kontejnerů
-žádost o příspěvek na soutěž O škvarek na Podluží od Chasy Tvrdonice
-zateplení půdy ZŠ Tvrdonice
-přidělení bytu p. XXXX na ZS Tvrdonice
-vyčištění svahu pod ZŠ Tvrdonice
-na zajištění plesu Obce Tvrdonice uvolnění částky 4.000,- Kč
-přípravu Silvestra 2016 vč. ohňostroje

2.Bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-návrh na zakoupení turistické vizitky Obce Tvrdonice

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce