Usnesení z jednání rady obce č. 33/2016 ze dne 04.10.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 33. schůze RO Tvrdonice
-nabídkový rozpočet na opravu parkoviště u MŠ Tvrdonice
-žádost o umístění reklamní tabule od p. Salajkové Dariny
-žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠ Tvrdonice
-žádost o poskytnutí slevy na stočném pro p. XXXXX
-žádost o příspěvek na vjezd pro p. XXXXX
-žádost o příspěvek na dlažbu na ul. Sklepní pro p. XXXXX
-žádost o příspěvek na vjezd pro p. XXXXX
-žádost o příspěvek na dlažbu na ul. Sklepní pro p. XXXXX
-nabídku deratizačních prací od firmy Jaroslav Krásný
-žádost o povolení uzavření MŠ Tvrdonice dne 12.10.2016 z důvodu přerušení dodávky vody

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost Policie ČR o vyčíslení škody na autobusové zastávce
-stížnost na založení nepovolené skládky zemní hlušiny od manželů XXXXX na konci zahrádkářské
kolonie obce mezi obcemi Tvrdonice-Kostice

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce