Usnesení z jednání rady obce č. 33/2012 ze dne 16.10.2012

1.Rada obce schvaluje

– Program jednání 33. Schůze RO Tvrdonice
– Žádost o financování z vlastních ušetřených zdrojů na úpravu ekologicko-relaxačního centra
  v zahradě ZŠ Tvrdonice /cen.návrh 150.000,- Kč/
– Žádost ZŠ Tvrdonice o povolení z výjimky počtu žáků z 30 na 32 v 5.třídě
– Žádost o odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice Pavlínu Brabcovou ve výši 20.000,- Kč
– Žádost Riders Tvrdonice o pronájem TNS na termín 12.-14.7.2013 na akci 5.Motohody na Podluží
– Žádost ZŠ Tvrdonice o jmenování člena do školní rady
– Nabídku deratizačních prací od fi Krásný Jaroslav,Kostice v ceně 20.000,- Kč+DPH. Jedná se o dera-
   tizaci kanalizačního potrubí,které bude provedeno 2x ročně
– Návrh na revitalizaci zeleně v obci od OPŽP p.Polanské. Jedná se o parky a areál TNS
– Žádost o schválení odměny ředitelky MŠ Tvrdonice Zlaty Mrlákové ve výši 18.000,- Kč
– Žádost p. Trčkové o zaplacení doplatku na plynu na splátkový kalendář do 31.12.2012. Jedná se
  o byt na obecním úřadě
– Žádost p. Mrázové o zaplacení doplatku plynu na splátkový kalendář do 31.12.2012. Jedná se
  o byt na staré škole
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
– Informaci o možnosti vybudování parkoviště u ZŠ Tvrdonice. Návrh podalo vedení školy
 
3. Informace
 
– IP Polná o nabídce na zpracování projektu zateplení a úspor vybraných budov,které vlastní obec
– O návrhu na vybudování přístaviště na řece Moravě u „Kopčanského splavu a splavu pod
  Tvrdonicema“ pro čluny a rafty.
 
Milan Trecha, místostarosta obce                                   Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář