Usnesení z jednání rady obce č. 3-2014 ze dne 31.12.2014

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 3.schůze RO Tvrdonice
-rozpočtové opatření č. 4 – Příjmy 2,747.400,- Kč
 Výdaje 2,747.400,- Kč
-částku 15.000,- Kč na zakoupení tomboly na Obecní ples Tvrdonice
-zakoupení dárkových certifikátů pro Janu Konečkovou za reprezentaci obce v judu

2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Informace
-pojišťovna Generalli předložila nabídku na pojištění obecního majetku

Milan Trecha, místostarosta obce

Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář